Javni sektor

Raziščite podatke o Vladi RS, javnem sektorju in lokalni samoupravi. Kdo so? Objavljeni so podatki, aplikacije in druge zanimive informacije. Pomembno: Podatki, ki jih lokalna samouprava objavlja so objavljeni po vsebini. Primer: podatki o občinskem proračunu so objavljeni v področju Gospodarstvo, finance, davki.
Javni sektor
EEMA - Elektronska evidenca mednarodnih aktov   527 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE - Ministrstvo za zunanje zadeve hrani in evidentira veljavne mednarodne pogodbe in druge mednarodne akte. Ministrstvo za posamezne mednarodne pogodbe in druge mednarodne akte vodi naslednje... Nadaljujte z branjem ...
CSV
HTML
JSON
 
Javni sektor
Zbirka statističnih podatkov iz letnih poročil o izvajanju ZDIJZ (državni organi in organi lokalnih skupnosti)   158 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO - Zbirka vsebuje statistične podatke v zvezi z izvajanjem postopkov po ZDIJZ s strani državnih organov in organov lokalnih skupnosti. Nadaljujte z branjem ...
XLS
XLS
 
Javni sektor
Pripombe Informacijskega pooblaščenca na predloge predpisov   73 ogledov 0
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC - Zbirka vsebuje mnenja Informacijskega pooblaščenca na zakonodajne predloge, ki jih podaja na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 57. člena Uredbe (EU)... Nadaljujte z branjem ...
JSON
 
Javni sektor
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest - Občina Sežana   7 ogledov 0
OBČINA SEŽANA - Po 21. členu Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/ uprava lokalne skupnosti vodi evidenco o dejanski zasedenosti delovnih mest. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o zaposlenih delavcih (kadrovska evidenca) v Mestni občini Novo mesto   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje naslednje podatke: a) kontaktni in ID podatki o javnih uslužbencih: državljanstvo, izobrazba, št. TRR, št. otrok (izpisek iz RMK), obrazec M-1, M-2, M-3, morebitna... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca dokumentarnega gradiva v Občini Kostel   2 ogledov 0
OBČINA KOSTEL - Evidenca dokumentarnega gradiva se ureja preko programa Elektronsko pisarniško upravno poslovanje - zaslon Telecom. Nadaljujte z branjem ...