Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

Kako deluje naše pravosodje, naša sodišča, kakšen pravni sistem imamo in kaj vse vključuje področje javne varnosti (kriminaliteta, javni red, zasebno varovanje, občinsko redarstvo, orožje, ...)? Podatke o vsem tem najdete tukaj.
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Vpisnik prekrškovnih zadev (v urejanju)   118 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Vpisnik prekrškovnih zadev (Evidenca SAP POR) zajema: - evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki vsebuje podatke o storilcu prekrška; pravno opredelitev prekrška; številko in... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Sodna statistika (Bilten)   2544 ogledov 13
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE - Ministrstvo izvaja statistična raziskovanja z namenom spremljanja stanja na področju sodstva, tako da vsem zainteresiranim uporabnikom (zakonodajno telo, ministrstva, pravosodni organi... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Indeksi registracij pravnih enot po dejavnosti, Slovenija, četrtletno   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Indeksi registracij... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
85. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije pri upravnih organih - stanje na dan 31.12. 2023   0 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE - Glede na prejšnje poročanje (stanje na dan 30. 9. 2023) se je število pravnomočno zaključenih zadev pri upravnih enotah zvišalo za 4, iz 38.406 na 38.410. Skupno število nerešenih zadev... Nadaljujte z branjem ...
DOC
XLS
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Reševanje denacionalizacijskih zadev pri okrajnih sodiščih - stanje na dan 31. 12. 2023   0 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE - Iz predloženih tabel je razvidno, da je 42 okrajnih sodišč (Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Gornja Radgona, Grosuplje, Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kamnik,... Nadaljujte z branjem ...
DOC
XLS
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Imenik poravnalcev v kazenskih zadevah   1870 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE - Evidenca vsebuje osebno ime, znanstveni ali strokovni naslov, območje sodišča, za katero je poravnalec imenovan, datum imenovanja, poklic, datum in kraj rojstva, enotno matično številko... Nadaljujte z branjem ...
URL
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
84. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije - stanje na dan 30. 9. 2023   0 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE - Glede na prejšnje poročanje (stanje na dan 30. 6. 2023) se je število pravnomočno zaključenih zadev pri upravnih enotah zvišalo za 2, iz 38.404 na 38.406. Skupno število nerešenih zadev... Nadaljujte z branjem ...
DOC
XLS