Izobraževanje, kultura in šport

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Kobilje   12 ogledov 0
OBČINA KOBILJE - Seznam kulturnih objektov v občini Kobilje. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Kobilje   23 ogledov 0
OBČINA KOBILJE - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Kobilje, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Kobilje   15 ogledov 0
OBČINA KOBILJE - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Kobilje, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML