Izobraževanje, kultura in šport

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Lendava   25 ogledov 1
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Lendava, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Lendava   18 ogledov 0
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Lendava, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Lendava   17 ogledov 0
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG - Seznam kulturnih objektov v občini Lendava. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML