Podatki

8 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Dobrovnik   15 ogledov 0
OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Dobrovnik, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Dobrovnik   14 ogledov 0
OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Dobrovnik, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Dobrovnik   12 ogledov 0
OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Dobrovnik v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Dobrovnik   11 ogledov 0
OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG - Seznam kulturnih objektov v občini Dobrovnik. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Dobrovnik   10 ogledov 0
OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Dobrovnik v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML