Izobraževanje, kultura in šport

1 najdena zbirka

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Register nepremične kulturne dediščine   2728 ogledov 4
MINISTRSTVO ZA KULTURO - Register nepremične kulturne dediščine je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v register dobi vsaka enota evidenčno številko... Nadaljujte z branjem ...
Esri REST
WFS
WMS