Izobraževanje, kultura in šport

21 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca dovoljenj za arheološke raziskave   137 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO - Evidenca izdanih kulturnovarstvenih soglasij za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline in odločb o (so)financiranju predhodnih arheoloških raziskav. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca o strokovnih izpitih s področja vzgoje in izobraževanja   130 ogledov 2
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime in priimek kandidata, datum, kraj in občino rojstva, podatke o izobrazbi, podatke o opravljenem strokovnem izpitu. Zbirka se nanaša na kandidate za... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca diplomatskih izpitov   262 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE - Temeljni obliki preverjanja strokovne usposobljenosti diplomatov sta diplomatski izpit in višji diplomatski izpit. Pravilnik o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu v 14. členu... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Vpisniki v prekrškovnih postopkih - Inšpektorat RS za šolstvo in šport   82 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT - Evidenca vsebuje vpisnike v katerih se izda plačilni nalog (Pn vpisnik), vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku (Odl vpisnik) in vpisnik za zadeve, v katerih se vloži... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca vpisanih v dijaške domove   112 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka se vodi za namen evidentiranja populacije, ki biva v dijaških domovih, je tudi podlaga za ugotavljanje obsega financiranja dejavnosti dijaških domov. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca prijavljenih in vpisanih novincev v srednje šole   107 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime, priimek, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče ter predhodno pridobljeno izobrazbo.... Nadaljujte z branjem ...