Izobraževanje, kultura in šport

26 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Izbor iz registra nepremične kulturne dediščine   719 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO - Register nepremične kulturne dediščine je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v register dobi vsaka enota evidenčno številko... Nadaljujte z branjem ...
CSV
ZIP
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca javne infrastrukture na področju kulture   260 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO - Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo na podlagi sklepov iz 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno... Nadaljujte z branjem ...
CSV
XLS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Razvid športnih objektov   431 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka podatkov vsebuje naslednje podatke: zemljiškoknjižni izpisek, ime in naslov lastnika, homologacijo športnega objekta, pregledni nulti karton objekta. Zbirka se vodi z namenom... Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Izobraževanje. kultura in šport
Prihodki v kulturnih domovih, podatki v slovenskih tolarjih in informativni preračuni v evre, Slovenija, letno   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Prihodki v kulturnih... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Odhodki orkestrov oz. zborov, podatki v slovenskih tolarjih in informativni preračuni v evre, Slovenija, letno   18 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Odhodki orkestrov oz.... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Prihodki v gledališki dejavnosti, podatki v slovenskih tolarjih in informativni preračuni v evre, Slovenija, letno   14 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Prihodki v gledališki... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Odhodki v gledališki dejavnosti, podatki v slovenskih tolarjih in informativni preračuni v evre, Slovenija, letno   14 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Odhodki v gledališki... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS