Podatki

154 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Prebivalstvo in družba
Tuji turisti po vrstah občin in življenjskem standardu, po izbranih dvomesečjih anketiranja, Slovenija, 2019   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Tuji turisti po vrstah... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Povprečni dnevni izdatki na tujega turista (v EUR) po vrstah občin in državah prebivališča, po izbranih dvomesečjih anketiranja, Slovenija, 2019   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Povprečni dnevni... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Prebivalstvo in družba
Tuji turisti po državi prebivališča in številu prenočitev v kraju anketiranja, po izbranih dvomesečjih anketiranja, Slovenija, 2019   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Tuji turisti po državi... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Promet in infrastruktura
Povprečna razdalja na pot v mestnih občinah Ljubljana in Maribor po namenu poti (v km), Slovenija, 2017   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Povprečna razdalja na... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Prebivalstvo in družba
Projekcije prebivalstva EUROPOP2019 po spolu in starosti, Slovenija, 2019 - 2100   6 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Projekcije prebivalstva... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Osnovni podatki o podjetjih, ki se povezujejo v skupine podjetij po velikostnih razredih skupin, dejavnosti in vrstah skupin, Slovenija, letno   6 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Osnovni podatki o... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Pristaniški blagovni promet po vrstah blaga in tovora, Slovenija, 2009M01 - 2019M12   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Pristaniški blagovni... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Poraba fitofarmacevtskih sredstev za žita (kg) in tretirane površine (ha) po aktivnih snoveh, Slovenija, 2017   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Poraba... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS