Podatki

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Vpisniki v prekrškovnih postopkih - Inšpektorat RS za šolstvo in šport   112 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT - Evidenca vsebuje vpisnike v katerih se izda plačilni nalog (Pn vpisnik), vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku (Odl vpisnik) in vpisnik za zadeve, v katerih se vloži... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka letnih poročil Inšpektorata RS za šolstvo in šport   292 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT - Zbirka vsebuje letna poročila organa in vsebuje pogoje dela inšpekcije, podatke o opravljenih inšpekcijskih nadzorih na področju šolstva in športa, podatke o ugotovljenih kršitvah in... Nadaljujte z branjem ...
PDF