Podatki

8 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Tišina   17 ogledov 0
OBČINA TIŠINA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Tišina v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in njihovo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Tišina   14 ogledov 0
OBČINA TIŠINA - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Tišina, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Tišina   24 ogledov 0
OBČINA TIŠINA - Seznam kulturnih objektov v občini Tišina. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Tišina   18 ogledov 0
OBČINA TIŠINA - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Tišina v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Tišina   12 ogledov 0
OBČINA TIŠINA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Tišina, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML