Izobraževanje, kultura in šport

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Apače   23 ogledov 0
OBČINA APAČE - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Apače, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Apače   17 ogledov 0
OBČINA APAČE - Športni objekti v občini Apače V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Apače, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Apače   16 ogledov 0
OBČINA APAČE - Seznam kulturnih objektov v občini Apače. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML