Izobraževanje, kultura in šport

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Ljutomer   31 ogledov 0
OBČINA LJUTOMER - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Ljutomer, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Ljutomer   15 ogledov 0
OBČINA LJUTOMER - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Ljutomer, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Ljutomer   13 ogledov 0
OBČINA LJUTOMER - Seznam kulturnih objektov v občini Ljutomer. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML