Javni sektor

183 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Imenik preizkušenih državnih revizorjev   46 ogledov 0
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE - Seznam posameznikov, ki imajo pridobljen naziv preizkušeni državni revizor po Zakonu o računskem sodišču, in datum pridobitve naziva. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca prosilcev za mednarodno zaščito   45 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Gre za nabor podatkov iz prošnje za mednarodno zaščito, ki je podana na obrazcu, ki je predpisan s podzakonskim aktom Zakona o mednarodni zaščiti in jih je prosilec za mednarodno... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca izrečenih sankcij lobistom po 73. in 74. členu ZIntPK   44 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca izrečenih sankcij lobistom po 73. in 74. členu ZIntPK se nanaša na lobiste, ki jim komisija v skladu s pristojnostmi izreče eno od sankcij navedenih v 73. in 74. členu ZIntPK.... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca posrednih in neposredenih proračunskih uporabnikov ter podjetij v javni lasti   44 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka vsebuje subjekte iz Registra proračunskih uporabnikov (UJP) ter registra zavezancev za informacije javnega značaja (UJP/AJPES). Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Vpisnik Inšpektorata za infrastrukturo RS za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog   44 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO - Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom opomina, ki so skladni z določili 7. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Corruptio - premoženjsko stanje   43 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka podatkov vsebuje podatke o zavezancih za prijavo premoženjskega stanja in podatke, ki jih o svojem premoženjskem stanju posredujejo zavezanci. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca pooblaščenih izvajalcev preventivnega dela s področja zaščite in reševanja   42 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE - Evidenca pooblaščenih izvajalcev preventivnega dela s področja zaščite in reševanja vsebuje podatke o izvajalcih posameznih nalog, opredeljenih v predpisih ter podatke o izvajalcih... Nadaljujte z branjem ...