Javni sektor

183 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oziroma interesnih organizacij, za katere lobirajo lobisti   42 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oziroma interesnih organizacij, za katere lobirajo lobisti se nanaša na posameznike, ki lobirajo za gospodarske družbe, interesne... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Vpisnik Urada RS za meroslovje za zadeve, v katerih se izdaja plačilni nalog   42 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE - Vpisnik za zadeve, v katerih se v prekrškovnem postopku izda plačilni nalog (Pn vpisnik). Vpisniki so namenjeni preglednosti in učinkovitemu vodenju prekrškovnih postopkov ter za... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
E-Poročevalec Državnega sveta   41 ogledov 0
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE - V E-Poročevalcu Državnega sveta so na enem mestu zbrane zakonodajne pobude in zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki jih v posameznem mandatu vloži Državni svet ter vprašanja in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku   41 ogledov 0
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC - Evidenca zadev, ki jih obravnava IP, v katerih se izda odločba o prekršku. Namen je učinkovito vodenje postopkov, statistično poročanje in evidenca zadev. Evidenca vsebuje naslednje... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca izdanih službenih izkaznic Inšpektorata RS za obrambo   40 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO - Podatki o inšpektorjih za obrambo, ki jim je bila izdana službena izkaznica inšpektorja za obrambo (četrti odstavek 86. člena Zakona o obrambi). Omejitve glede osebnih podatkov Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Šifrant Državnega sveta   39 ogledov 0
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE - Gre za osnovne podatke o državnih svetnikih (fotografija, kratek CV), član katere interesne skupine je in v katerih komisijah Državnega sveta deluje. Prav tako so na voljo podatki o... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca uradnih oseb, glede katerih komisija po drugem odstavku 38. člena in drugem odstavku 39. člena ZIntPK ugotavlja obstoj nasprotja interesov   36 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca uradnih oseb, glede katerih komisija po drugem odstavku 38. člena in drugem odstavku 39. člena ZIntPK ugotavlja obstoj nasprotja interesov se nanaša na uradne osebe iz 4. člena... Nadaljujte z branjem ...