Javni sektor

14 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Seznam OE UJP s pristojnostmi po občinah   63 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA - Prikaz podatkov območnih enot Uprave RS za javna plačila s pristojnostmi po občinah (oznaka in naziv območne enote UJP, šifra občine, naziv občine) Nadaljujte z branjem ...
DOC
 
Javni sektor
Seznam podračunov javnofinančnih prihodkov, na katere razporejajo le nadzorniki - skupina B   48 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA - Prikaz podatkov o podračunih javnofinančnih prihodkov, ki niso namenjeni neposrednemu plačevanju in na katere sredstva razporejajo le nadzorniki javnofinančnih prihodkov Nadaljujte z branjem ...
HTML