Javni sektor

116 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca o opravljenih strokovnih izpitih inšpektorjev   82 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO - Podatki o inšpektorjih za obrambo, ki so opravili strokovni izpit za inšpektorja (četrti odstavek 86. člena Zakona o obrambi in 12. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru). Omejitve glede... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zbirka podatkov o referentih prijavne službe Overitelja na MJU   66 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO - Ministrstvo, pristojno za javno upravo, izvaja naloge državnega overitelja digitalnih potrdil za občane, poslovne subjekte in državno upravo. Zbirka vsebuje podatke o zaposlenih v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o usposabljanjih članov svetov javnih zavodov na področju kulture   64 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO - Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi evidenco o udeležencih programa usposabljanj za člane svetov javnih zavodov na področju kulture. Način vodenja in podatke, ki se vpisujejo v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca izdanih dovoljenj trgovcem   60 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca izdanih dovoljenj trgovcem je zbir podatkov o izdanih dovoljenjih trgovcem, ki opravljajo dejavnost prometa z orožjem. Zagotavlja podatke, ki se nanašajo na pravno osebo in... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč   3 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Evidenca sil, ki so vključene v sistem zaščite, reševanja in pomoči v občini Kamnik. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca društev, ki jim je bil podeljen status društva v javnem interesu na področju obrambe   195 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca zagotavlja ažurne podatke o pravno pomembnih dejstvih o društvih, ki jim je bil podeljen status društva v javnem interesu na področju obrambe. Zbirka vsebuje podatke o društvih... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Vojaška evidenca   176 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka vsebuje podatke o državljanih, ki v koledarskem letu dopolnijo 17 let starosti, državljanih, ki želijo opraviti prostovoljno služenje vojaškega roka, državljanih, ki želijo... Nadaljujte z branjem ...