Javni sektor

39 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Centralni register prebivalstva   5650 ogledov 6
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - CRP je osrednja zbirka podatkov o državljanih, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in tujcih, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca izdanih osebnih izkaznic   1580 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca izdanih osebnih izkaznic se vodi in vzdržuje za namene preverjanja istovetnosti in državljanstva ter prehoda državne meje držav članic Evropske unije in Schengenskega prostora... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Vojaška evidenca   171 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka vsebuje podatke o državljanih, ki v koledarskem letu dopolnijo 17 let starosti, državljanih, ki želijo opraviti prostovoljno služenje vojaškega roka, državljanih, ki želijo... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK   132 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK se nanaša na zavezance za prijavo premoženjskega stanja iz 41. člena ZIntPK, za katere komisija na podlagi... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Vpisnik prekrškovnih zadev po Zakonu o javnih financah (ZJF)   53 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA - Zbirka osebnih podatkov oziroma vpisnik vsebuje podatke o kršiteljih, zoper katere proračunska inšpekcija vodi prekrškovne postopke v zvezi s kršitvami Zakona o javnih financah. UNP kot... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca prejemnikov priznanj   68 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca zagotavlja pregled prejemnikov in podeljenih priznanj s področja obrambe, zaščite in reševanja (54. člen Zakona o obrambi in 91. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca vodij priprav civilne obrambe   60 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka osebnih podatkov se skladno s 3. točko prvega odstavka ter drugim in četrtim odstavkom 20. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04-uradno prečiščeno besedilo in 95/15)... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca sredstev iz popisa   56 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidence podatkov sredstev iz popisa zagotavlja popolnitev vojske in drugih obrambnih potreb in vsebuje podatke o vrsti, zmogljivosti, stanju transportnih in drugih sredstev ter o enotni... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca štipendistov Ministrstva za obrambo   56 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zagotavljanje izvrševanja pravic in dolžnosti štipendistov za delo v Slovenski vojski, Ministrstva za obrambo v skladu z Zakonom o obrambi, Zakonom o štipendiranju ter Zakonom o službi v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca delovne dolžnosti v Ministrstvu za notranje zadeve   53 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Izvajanje nalog MNZ in organov v sestavi v primeru razglasitve krize, izrednega stanja ali vojne skladno s sprejetim pravilnikom MNZ; Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega... Nadaljujte z branjem ...
DOC