Javni sektor

180 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Vpisnik Urada RS za meroslovje za zadeve, v katerih se v prekrškovnem postopku vloži obdolžni predlog   26 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE - Vpisnik za zadeve, v katerih se v prekrškovnem postopku vloži obdolžilni predlog (Obp vpisnik) pred sodiščem. Vpisniki so namenjeni preglednosti in učinkovitemu vodenju prekrškovnih... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena ZIntPK   25 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka 25. člena ZIntPK se nanaša na prijavitelje, ki so zaradi prijave izpostavljeni povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o dovoljenjih za začasno prebivanje   24 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o dovoljenjih za začasno prebivanje tujcev se vodi v Registru tujcev, to je centralni evidenci o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih prebivanja tujcu, ki jo upravlja MNZ.... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca zahtevkov za premestitev iz četrtega odstavka 25. člena ZIntPK   24 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca zahtevkov za premestitev iz četrtega odstavka 25. člena ZIntPK se nanaša na prijavitelje - javne uslužbence, ki so zahtevali premestitev na drugo enakovredno delovno mesto ter o... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o potnih listih za tujce   21 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o potnih listih za tujce se vodi v Evidenci potnih listin. Podatki v zbirki se nanašajo na tujce, ki so vložili prošnjo za izdajo potnega lista za tujca. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zbirka osebnih podatkov o prosilcih in osebah z začasno zaščito   21 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za namene izvrševanja določb Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb zbira in obdeluje določene osnovne osebne podatke osebah z začasno... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Prenehanje državljanstva na podlagi odreka   20 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zbirka vsebuje podatke o osebah, katerim je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije na podlagi izjave o odreku Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o prejetih prošnjah po ZUSDDD   19 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o prejetih prošnjah po ZUSDDD se vodi v Registru tujcev, to je centralni evidenci o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih prebivanja tujcu, ki jo upravlja MNZ. Podatki v zbirki... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zavrnjene vloge za prenehanje državljanstva z odpustom   19 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zbirka vsebuje podatke o osebah, ki so zaprosile za prenehanje državljanstva, pa njihovim prošnjam ni bilo ugodeno. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o odločitvah in izplačilih denarne odškodnine   18 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o odločitvah in izplačilih denarne odškodnine se vodi v Registru tujcev. Podatki v zbirki se nanašajo na osebe, ki so uveljavljale denarno odškodnino v upravnem in sodnem... Nadaljujte z branjem ...