Javni sektor

24 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca - register lobistov   504 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca - register lobistov se nanaša na lobista oziroma lobistko, ki opravlja dejanja lobiranja. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime; davčna številka, naslov,... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK   73 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK se nanaša na zavezance – poklicne funkcionarje, nepoklicne župane in podžupane, uradnike na položaju, poslovodne osebe in osebe,... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških   127 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca pravnomočnih odločb obsega: podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firmo in sedež ter enotno... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca posrednih in neposredenih proračunskih uporabnikov ter podjetij v javni lasti   62 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka vsebuje subjekte iz Registra proračunskih uporabnikov (UJP) ter registra zavezancev za informacije javnega značaja (UJP/AJPES). Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekrških   81 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločbo o prekrških obsega podatke iz 6. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih oziroma... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Corruptio - premoženjsko stanje   79 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka podatkov vsebuje podatke o zavezancih za prijavo premoženjskega stanja in podatke, ki jih o svojem premoženjskem stanju posredujejo zavezanci. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oziroma interesnih organizacij, za katere lobirajo lobisti   52 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oziroma interesnih organizacij, za katere lobirajo lobisti se nanaša na posameznike, ki lobirajo za gospodarske družbe, interesne... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca zadev s področja zaščite uradnih oseb, od katerih se zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje   38 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca zadev s področja zaščite uradnih oseb, od katerih se zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje se nanaša na uradne osebe, ki menijo, da se od njih zahteva nezakonito ali... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije   33 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev ZIntPK se nanaša na prijavitelje in prijavljene osebe. Vsebuje zlasti sledeče osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega... Nadaljujte z branjem ...