Javni sektor

24 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije   33 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca prijav o sumih korupcije in kršitev ZIntPK se nanaša na prijavitelje in prijavljene osebe. Vsebuje zlasti sledeče osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca zahtevkov za premestitev iz četrtega odstavka 25. člena ZIntPK   28 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca zahtevkov za premestitev iz četrtega odstavka 25. člena ZIntPK se nanaša na prijavitelje - javne uslužbence, ki so zahtevali premestitev na drugo enakovredno delovno mesto ter o... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK   185 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK se nanaša na zavezance za prijavo premoženjskega stanja iz 41. člena ZIntPK, za katere komisija na podlagi... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Corruptio - darila   108 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka podatkov vsebuje podatke, ki jih poročajo zavezanci za poročanje o prejetih darilih. Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Javni sektor
Evidenca zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK   74 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK se nanaša na zavezance – poklicne funkcionarje, nepoklicne župane in podžupane, uradnike na položaju, poslovodne osebe in osebe,... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Corruptio - integriteta   63 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka podatkov vsebuje podatke o organih, ki so zavezani za izdelavo načrtov integritete in podatke registrov tveganj. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca posrednih in neposredenih proračunskih uporabnikov ter podjetij v javni lasti   63 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka vsebuje subjekte iz Registra proračunskih uporabnikov (UJP) ter registra zavezancev za informacije javnega značaja (UJP/AJPES). Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca uradnih oseb, glede katerih komisija po drugem odstavku 38. člena in drugem odstavku 39. člena ZIntPK ugotavlja obstoj nasprotja interesov   59 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca uradnih oseb, glede katerih komisija po drugem odstavku 38. člena in drugem odstavku 39. člena ZIntPK ugotavlja obstoj nasprotja interesov se nanaša na uradne osebe iz 4. člena... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca izrečenih sankcij lobistom po 73. in 74. členu ZIntPK   49 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca izrečenih sankcij lobistom po 73. in 74. členu ZIntPK se nanaša na lobiste, ki jim komisija v skladu s pristojnostmi izreče eno od sankcij navedenih v 73. in 74. členu ZIntPK.... Nadaljujte z branjem ...