Zdravje

7 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Zdravje
Zdravstvena mreža v Mestni občini Ljubljana   30 ogledov 0
MESTNA OBČINA LJUBLJANA - Zdravstvena mreža v Mestni občini Ljubljana: zdravstveni domovi, lekarne, domovi za starejše in koncesionarji za pediatrijo in ginekologijo. Nadaljujte z branjem ...
ZIP
 
Zdravje
Spoznavni zemljevid Slovenije   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - V raziskavi je sodelovalo 1291 prebivalcev Slovenije (standardni reprezentativni vzorec okrepljen po pokrajinah). Vprašalnik je vseboval 54 enostavnih in sestavljenih vprašanj, praviloma... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Zdravje
Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bilo preveriti, kakšne so navade slovenskih gospodinjstev pri uporabi in varnem ravnanju z zdravili. Informant (anketiranec) je bila praviloma tista oseba v... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Zdravje
Mladi in alkohol v Sloveniji   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Osrednji cilj raziskovalnega projekta je celovita analiza uporabe in zlorabe alkohola med slovensko mladino s ciljem oblikovati strokovne iztočnice in strategije za učinkovito delovanje... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Zdravje
Spolno vedenje slovenskih srednješolcev, 2004   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen razsikave je pridobiti informacije o spolnem vedenju srednješolcev v Sloveniji, o poznavanju kontracepcije in spolno prenosljivih okužb, o virih informacij o spolnosti, o uporabi... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Zdravje
Spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev, 1994   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je pridobiti informacije o spolnem vedenju ljubljanskih srednješolcev, o poznavanju kontracepcije in spolno prenosljivih okužb, o virih informacij o spolnosti, o uporabi... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Zdravje
Slovensko javno mnenje 1996/2   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava se v celoti osredotoča na izvedbo posebnih blokov vprašanj o Športu ter Zdravju, z dodatkom vprašalnika Mednarodne raziskave volitev CSES, ki se ponovi tudi v vzporedni anketi... Nadaljujte z branjem ...
POR