Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana

12 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Evidenca rejnih živali   410 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN - Evidenca rejnih živali vsebuje podatke o staležu rejnih živali po vrstah in kategorijah. Zavezanci za sporočanje staleža so dolžni stalež sporočiti enkrat letno (na dan 1. februar, razen... Nadaljujte z branjem ...