Podatki

6 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Prebivalstvo in družba
Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, popis 2002   12 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Prebivalstvo po... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Prebivalstvo in družba
Prebivalci po območju/državi prvega prebivališča, starostnih skupinah in spolu, Slovenija, večletno   8 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Prebivalci po... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Prebivalstvo in družba
Prebivalstvo - izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno   7 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Prebivalstvo - izbrani... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Prebivalstvo in družba
Prebivalci s prvim prebivališčem v tujini po območju/državi prvega prebivališča, letu prve priselitve in spolu, Slovenija, večletno   6 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Prebivalci s prvim... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Prebivalstvo in družba
Mediana obremenjenosti s stanovanjskimi stroški glede na dohodek gospodinjstva, Slovenija, letno   6 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Mediana obremenjenosti... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Promet in infrastruktura
Železniški blagovni prevoz po vrsti blaga [NST/R], Slovenija, 1994 - 2007   6 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Železniški blagovni... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS