Podatki

20 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Gospodarstvo
Evidenca prijavljenih obratovalnih časov gostinskih lokalov   32 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Izdaja soglasij za redni in podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov v občini Kamnik. Evidenca vključuje podatke o obratovalnih časih gostinskih lokalov, ki so vlogo oddali od 1. 1.... Nadaljujte z branjem ...
CSV
PROG. VMESNIK
 
Javni sektor
Evidenca pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč   8 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Evidenca sil, ki so vključene v sistem zaščite, reševanja in pomoči v občini Kamnik. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Seznam prejemnikov subvencij najemnin za stanovanja   25 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Evidenca prejemnikov subvencij najemnin za stanovanja. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Centri za socialno delo) izdajajo odločbe, ki so podlaga lokalni skupnosti za... Nadaljujte z branjem ...