Podatki

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Hrpelje-Kozina   17 ogledov 0
OBČINA HRPELJE - KOZINA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Hrpelje-Kozina v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Hrpelje-Kozina   14 ogledov 0
OBČINA HRPELJE - KOZINA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Hrpelje-Kozina, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Hrpelje-Kozina   10 ogledov 0
OBČINA HRPELJE - KOZINA - Seznam kulturnih objektov v občini Hrpelje-Kozina. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML