Izobraževanje, kultura in šport

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v mestni občini Murska Sobota   26 ogledov 0
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v mestni občini Murska Sobota, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v mestni občini Murska Sobota   53 ogledov 0
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju mestne občine Murska Sobota, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v mestni občini Murska Sobota   17 ogledov 0
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA - Seznam kulturnih objektov v mestni občini Murska Sobota. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML