Izobraževanje, kultura in šport

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Beltinci   30 ogledov 1
OBČINA BELTINCI - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Beltinci, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Beltinci   19 ogledov 0
OBČINA BELTINCI - Športni objekti v občini Beltinci V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Beltinci, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Beltinci   13 ogledov 0
OBČINA BELTINCI - Seznam kulturnih objektov v občini Beltinci. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML