Izobraževanje, kultura in šport

2 najdeni zbirki

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Sežana   42 ogledov 0
OBČINA SEŽANA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Sežana, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Sežana   13 ogledov 0
OBČINA SEŽANA - Seznam kulturnih objektov v občini Sežana. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML