Finance in davki

320 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Finance in davki
Obračunane bruto zavarovalne premije in odškodnine po zavarovalnih vrstah in poslovnih subjektih, Slovenija, letno   9 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Obračunane bruto... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Izdatki za RRD v poslovnem sektorju (1000 EUR) po viru financiranja in velikostnem razredu podjetja, Slovenija, letno   9 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Izdatki za RRD v... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Notranji izdatki za RRD v podjetjih, ki so registrirana za izvajanje RRD (1000 EUR), glede na dejavnost (SKD 2008), kamor je bil RiR usmerjen, Slovenija, letno   9 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Notranji izdatki za RRD... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Notranji izdatki za RRD v poslovnem sektorju (1000 EUR) po vrsti stroškov in dejavnosti podjetja (SKD 2008), Slovenija, letno   9 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Notranji izdatki za RRD... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Izdatki za zdravstveno varstvo po namenih in virih financiranja (1.000 EUR), Slovenija, letno   9 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Izdatki za zdravstveno... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Povprečne mesečne plače in indeksi povprečnih mesečnih plač pri registriranih fizičnih osebah po dejavnostih [SKD 2008], Slovenija, mesečno   8 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Povprečne mesečne plače... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Zgornje meje dohodkovnih razredov (EUR), Slovenija, letno   8 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Zgornje meje... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Izdatki za socialne prejemke programov socialne zaščite (mio EUR), Slovenija, letno   8 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Izdatki za socialne... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Okoljski davki po dejavnostih (SKD 2008), mio EUR, Slovenija, letno   8 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Okoljski davki po... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Bruto domači izdatki za RRD (1000 EUR) po viru financiranja, Slovenija, letno   8 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Bruto domači izdatki za... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS