Finance in davki

360 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Finance in davki
2.3.1 Povprečne deklarirane obrestne mere bank (tolarska revalorizacijska klavzula) - stare serije do 31.12.2006   4 ogledov 0
BANKA SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je BANKA SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "2.3.1 Povprečne deklarirane obrestne mere bank (tolarska... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
1.2. Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij - aktiva (ocene jan. 1994 do nov. 2004)   4 ogledov 0
BANKA SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je BANKA SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "1.2. Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij - aktiva... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
1.2. Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij - pasiva (ocene od jan. 1994 do nov. 2004)   4 ogledov 0
BANKA SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je BANKA SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "1.2. Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij - pasiva... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
1.4. Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij - aktiva (ocene od jan. 1994 nov. 2004)   4 ogledov 0
BANKA SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je BANKA SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "1.4. Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij - aktiva (ocene od... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
1.4. Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij - pasiva (ocene od jan. 1994 do nov. 2004)   4 ogledov 0
BANKA SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je BANKA SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "1.4. Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij - pasiva (ocene od... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Zunanji dolg (BPM6) - neto - mio EUR - četrtletno   4 ogledov 0
BANKA SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je BANKA SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Zunanji dolg (BPM6) - neto - mio EUR - četrtletno". Dejanski podatki... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Bruto investicije po dejavnostih in po vrstah (SKD 2008), Slovenija, letno   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Bruto investicije po... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Bruto domači proizvod, statistične regije, Slovenija, letno   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Bruto domači proizvod,... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Obremenitve z davki in socialnimi prispevki po vrsti dajatve, mio EUR, % BDP, struktura (%), Slovenija, letno   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Obremenitve z davki in... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Davki in socialni prispevki po vrsti dajatve in po sektorjih prejemnikih, mio EUR, Slovenija, letno   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Davki in socialni... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS