Finance in davki

349 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Finance in davki
Povprečni dnevni izdatki (EUR) na tujega turista v glavni sezoni po vrsti občine in vrstah objektov, Slovenija, 2015   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Povprečni dnevni... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Povprečne ocene vtisov o Sloveniji po mesecu anketiranja, vrsti objekta in državi prebivališča, Slovenija, 2009, 2012   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Povprečne ocene vtisov... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Celotni izdatki za socialno zaščito (% od BDP), Slovenija, letno   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Celotni izdatki za... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Izdatki za socialne prejemke po področjih (mio. EUR), Slovenija, letno   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Izdatki za socialne... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Zunanji dolg (BPM6) - neto - mio EUR - mesečno   3 ogledov 0
BANKA SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je BANKA SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Zunanji dolg (BPM6) - neto - mio EUR - mesečno". Dejanski podatki so... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Račun proizvodnje in račun ustvarjanja dohodkov (SKD 2008), tekoče cene, mio EUR, Slovenija, letno   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Račun proizvodnje in... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Porazdelitev dohodkov gospodinjstev po tipih gospodinjstev (mio EUR), Slovenija, večletno   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Porazdelitev dohodkov... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Porazdelitev izdatkov za končno potrošnjo in bruto varčevanja gospodinjstev po dohodkovnih kvintinih razredih (mio EUR), Slovenija, večletno   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Porazdelitev izdatkov... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS