Izobraževanje, kultura in šport

454 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Strokovni delavci v vrtcih po delovnem mestu in delovnem času, kohezijski in statistične regije, Slovenija, 2006 - 2015   1 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Strokovni delavci v... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi strokovni delavci v osnovnih šolah za odrasle po spolu, konec šolskega leta, Slovenija, 2008 - 2014   1 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Učitelji, vodstveni,... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Dijaki po statistični regiji prebivališča, vrsti in področju izobraževanja (KLASIUS_P16), Slovenija, letno   1 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Dijaki po statistični... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Dijaki, ki so končali izobraževanje, po področju (KLASIUS_P16) in vrsti izobraževanja ter spolu, Slovenija, letno   1 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Dijaki, ki so končali... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Odrasli, ki so končali srednješolsko izobraževanje, po področju (KLASIUS_P16) in vrsti izobraževanja ter spolu, Slovenija, letno   1 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Odrasli, ki so končali... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Svetovalni delavci v srednjih šolah za mladino po strokovnem profilu, Slovenija, 2008 - 2014   1 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Svetovalni delavci v... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Število pedagoškega osebja na visokošolskih in višješolskih zavodih po vrsti delovnega razmerja in spolu, Slovenija, 2007 - 2015   1 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število pedagoškega... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS