Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana

335 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Registrirana ribiška plovila, po dolžini, Slovenija, letno   22 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Registrirana ribiška... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi [KZU] in kohezijskih regijah, Slovenija, večletno   20 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Kmetijska gospodarstva... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Bilanca proizvodnje in potrošnje mesa (1000 t), koledarsko leto, Slovenija, letno   20 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Bilanca proizvodnje in... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Število prašičev, Slovenija, letno   19 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število prašičev,... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Število opravljenih delovnih ur v gozdarstvu na kmetijskih gospodarstvih, Slovenija, večletno   19 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število opravljenih... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Skupine zemljiških kategorij in njivskih posevkov (ha), Slovenija, letno   18 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Skupine zemljiških... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Indeksi cen inputov v kmetijstvu (povprečje 2015=100), Slovenija, mesečno   18 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Indeksi cen inputov v... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Površine njiv glede na način obdelave, Slovenija, 2010, 2016   17 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Površine njiv glede na... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Število nasadov, bruto površina ter število dreves jablan in hrušk po gostoti sajenja, Slovenija, 2012, 2017   17 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število nasadov, bruto... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS