Podatki

804 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
EuroBoundaryMap   20 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka EuroBoundaryMap za Slovenijo je del evropske zbirke merila 1 : 100 000, ki homogeno pokriva 55 držav. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Prenehanje državljanstva na podlagi odreka   20 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zbirka vsebuje podatke o osebah, katerim je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije na podlagi izjave o odreku Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o prejetih prošnjah po ZUSDDD   19 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o prejetih prošnjah po ZUSDDD se vodi v Registru tujcev, to je centralni evidenci o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih prebivanja tujcu, ki jo upravlja MNZ. Podatki v zbirki... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zavrnjene vloge za prenehanje državljanstva z odpustom   19 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zbirka vsebuje podatke o osebah, ki so zaprosile za prenehanje državljanstva, pa njihovim prošnjam ni bilo ugodeno. Nadaljujte z branjem ...
 
Okolje in prostor
Zbirni centri na območju Mestne občine Maribor   19 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Občani lahko tja... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Javni sektor
Evidenca o odločitvah in izplačilih denarne odškodnine   18 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o odločitvah in izplačilih denarne odškodnine se vodi v Registru tujcev. Podatki v zbirki se nanašajo na osebe, ki so uveljavljale denarno odškodnino v upravnem in sodnem... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca   18 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca se vodi v Evidenci potnih listin. Podatki v zbirki se nanašajo na tujce, ki so vložili prošnjo za izdajo potnega lista za tujca, za... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Zahteve Vrhovnega sodišča na Ustavnem sodišču RS   18 ogledov 0
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE - Zahteve za začetek postopkov za oceno ustavnosti zakona ali dela zakona, ki jih je začelo Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Nadaljujte z branjem ...
HTML