Podatki

10 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Vojaška evidenca   301 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka vsebuje podatke o državljanih, ki v koledarskem letu dopolnijo 17 let starosti, državljanih, ki želijo opraviti prostovoljno služenje vojaškega roka, državljanih, ki želijo... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca društev, ki jim je bil podeljen status društva v javnem interesu na področju obrambe   243 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca zagotavlja ažurne podatke o pravno pomembnih dejstvih o društvih, ki jim je bil podeljen status društva v javnem interesu na področju obrambe. Zbirka vsebuje podatke o društvih... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca razporejenih na delovno dolžnost   177 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka osebnih podatkov se skladno s 5. točko prvega odstavka ter drugega in četrtega odstavka 20. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo in... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca civilnih strokovnjakov za napotitev v mednarodne operacije in na misije   72 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca se vodi: - Da se zagotovi načrtovanje in izvajanje napotitev v mednarodne operacije in misije, v večnacionalne pobude, organe mednarodnih operacij ter pri izvajanju drugih... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca prejemnikov priznanj   80 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca zagotavlja pregled prejemnikov in podeljenih priznanj s področja obrambe, zaščite in reševanja (54. člen Zakona o obrambi in 91. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca družinskih članov pripadnikov Slovenske vojske   76 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Namen evidence družinskih članov pripadnikov Slovenske vojske je izplačilo preskrbnin v vojnem stanju in vsebuje podatke o enotni matični številki, podatke o imenu in priimku, rojstvu,... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca vodij priprav civilne obrambe   76 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka osebnih podatkov se skladno s 3. točko prvega odstavka ter drugim in četrtim odstavkom 20. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04-uradno prečiščeno besedilo in 95/15)... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca štipendistov Ministrstva za obrambo   67 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zagotavljanje izvrševanja pravic in dolžnosti štipendistov za delo v Slovenski vojski, Ministrstva za obrambo v skladu z Zakonom o obrambi, Zakonom o štipendiranju ter Zakonom o službi v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca civilnih zmogljivosti za podporo države gostiteljice - EHONAS   66 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca je namenjena za zagotavljanje podpore države gostiteljice (HNS) s civilnimi zmogljivostmi. Omejitve glede osebnih podatkov Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca sredstev iz popisa   66 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidence podatkov sredstev iz popisa zagotavlja popolnitev vojske in drugih obrambnih potreb in vsebuje podatke o vrsti, zmogljivosti, stanju transportnih in drugih sredstev ter o enotni... Nadaljujte z branjem ...