Podatki

8 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Divača   20 ogledov 0
OBČINA DIVAČA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Divača v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in njihovo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Divača   21 ogledov 0
OBČINA DIVAČA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Divača, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Divača   12 ogledov 0
OBČINA DIVAČA - Seznam kulturnih objektov v občini Divača. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML