Podatki

8 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Gornja Radgona   14 ogledov 0
OBČINA GORNJA RADGONA - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Gornja Radgona v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Gornja Radgona   38 ogledov 0
OBČINA GORNJA RADGONA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Gornja Radgona v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Gornja Radgona   14 ogledov 0
OBČINA GORNJA RADGONA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Gornja Radgona, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Gornja Radgona   14 ogledov 0
OBČINA GORNJA RADGONA - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Gornja Radgona, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Gornja Radgona   11 ogledov 0
OBČINA GORNJA RADGONA - Seznam kulturnih objektov v občini Gornja Radgona. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML