Izobraževanje, kultura in šport

4 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Kostel   19 ogledov 0
OBČINA KOSTEL - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Kostel. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in njegovega razvoja ter za vodenje... Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca šolskih prevozov na območju Občine Kostel   7 ogledov 0
OBČINA KOSTEL - Evidenca šolskih prevozov na območju Občine Kostel zajema leto od 2019 dalje ter izvajalca šolskih prevozov. Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK