Podatki

8 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Lendava   42 ogledov 0
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Lendava v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Lendava   25 ogledov 1
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Lendava, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Lendava   18 ogledov 0
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Lendava, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Lendava   18 ogledov 0
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Lendava v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Lendava   17 ogledov 0
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG - Seznam kulturnih objektov v občini Lendava. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML