Podatki

9 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Radlje ob Dravi   13 ogledov 0
OBČINA RADLJE OB DRAVI - Seznam kulturnih objektov v občini Radlje ob Dravi. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Radlje ob Dravi   38 ogledov 0
OBČINA RADLJE OB DRAVI - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Radlje ob Dravi v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Radlje ob Dravi   23 ogledov 0
OBČINA RADLJE OB DRAVI - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Radlje ob Dravi, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML