Podatki

9 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Vuzenica   24 ogledov 0
OBČINA VUZENICA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Vuzenica v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Vuzenica   15 ogledov 0
OBČINA VUZENICA - Seznam kulturnih objektov v občini Vuzenica. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Vuzenica   14 ogledov 0
OBČINA VUZENICA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Vuzenica, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML