Podatki

11 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Finance in davki
Notranji izdatki za RRD v poslovnem sektorju (1000 EUR) po dejavnosti podjetja (SKD 2008), Slovenija, letno   10 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Notranji izdatki za RRD... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Simetrična input-output tabela v osnovnih cenah, proizvod po proizvodu, tekoče cene, SKD/CPA Rev.1, 60 panog/proizvodov, [ESR 1995], Slovenija, 1996 - 2005   7 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Simetrična input-output... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Povprečne mesečne plače po dejavnostih [SKD 2008], upravne enote, Slovenija, 2005M01 - 2015M10   6 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Povprečne mesečne plače... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Sociala in zaposlovanje
Pripravljenost na selitev zaradi dela po statusu aktivnosti, spolu, 15-34 let, Slovenija, 2. četrtletje 2016   5 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Pripravljenost na... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Prebivalstvo in družba
Prebivalstvo - izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Prebivalstvo - izbrani... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Kmetijska gospodarstva - splošni pregled po kohezijskih regijah, Slovenija, 2000, 2010   4 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Kmetijska gospodarstva... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Število živine po vrstah in kategorijah živali, po kohezijskih regijah, Slovenija, 2000, 2010   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Število živine po... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Struktura izdatkov na enodnevnih izletih v Sloveniji, Slovenija, letno   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Struktura izdatkov na... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Promet in infrastruktura
Povprečno število poti na osebo na delovni in nedelovni dan po glavnem prevoznem sredstvu, Slovenija, 2017   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Povprečno število poti... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Gospodarstvo
Indeksi cen inputov v kmetijstvu [leto / povprečje leta 2010], Slovenija, 2000 - 2017   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Indeksi cen inputov v... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS