Izobraževanje, kultura in šport

2 najdeni zbirki

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Kuzma   16 ogledov 0
OBČINA KUZMA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Kuzma, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Kuzma   15 ogledov 0
OBČINA KUZMA - Seznam kulturnih objektov v občini Kuzma. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML