Okolje in prostor

108 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Evidenca modelov vrednotenja   6 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca modelov vrednotenja je evidenca vseh uveljavljenih modelov vrednotenja po ZMVN-1 in nadomešča zbirko vrednotenja nepremičnin. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Kolesarnice na območju Mestne občine Maribor   2 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Kolesarnica je varovani in pokriti objekt namenjen shranjevaju koles tudi čez noč. Trenutno je v mestu Maribor ena varovana kolesarnica - Kolesodvor, ki se nahaja na železniški postaji v... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS
 
Okolje in prostor
Območje delovanja mini vozila Maister na območju Mestne občine Maribor   1 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Ponudbo mestnega potniškega prometa od decembra 2017 dopolnjuje električno mini vozilo, poimenovano Maister, ki vozi po območju za pešce in ožjem središču Maribora. Prevoz z njim je za... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 500 000   0 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državna pregledna karta merila 1 : 500 000 prikazuje območje celotne Slovenije na enem listu formata A2. Vsebinski sloji: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief,... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Parkirna mesta za e-vozila na območju Mestne občine Maribor   0 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - E- parkirna mesta so namenjena izključno za parkiranje električnih vozil. Na lokacijah, kjer se parkirno mesto nahaja v območju plačljivega parkiranja, je s prometno signalizacijo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS
 
Okolje in prostor
Postaje in postajališča javnega potniškega prometa na območju Mestne občine Maribor   0 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Avtobusna postajališča so namenjena ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu. Vse informacije o voznih redih, poteku prog in avtobusnih postajališčih so dostopne na... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS