Izobraževanje, kultura in šport

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Velika Polana   21 ogledov 0
OBČINA VELIKA POLANA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Velika Polana, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Velika Polana   15 ogledov 0
OBČINA VELIKA POLANA - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Velika Polana, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Velika Polana   13 ogledov 0
OBČINA VELIKA POLANA - Seznam kulturnih objektov v občini Velika Polana. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML