933 ogledov

Evidenca društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-uradno prečiščeno besedilo), 22. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) ter 2., 4. in 7. člena Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa (Uradni list RS, št. 102/12) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podeljuje status društva v javnem interesu društvom, ki v javnem interesu delujejo na področju raziskovalne dejavnosti. Zaznamek: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport od dne 14. 1. 2019, ko je bila vzpostavljena javna Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu (ENO) na Agenciji za javnopravne evidence in storitve, navedene evidence ne vodi več. Skladno z 19. členom Zakona o nevladnih organizacijah (Ur.l. RS, št. 21/18), evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu v elektronski obliki vodi pristojna organizacija za javnopravne evidence in storitve (AJPES), na podlagi podatkov ministrstev, pristojnih za podelitev in odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2018

docx
Zbirka podatkov društev oziroma zvez društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti
26/6/2018

Dodatne povezave (1)

html
Podelitev statusa društva v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 01. 06. 2021
Ključne besede društva, raziskovanje, znanost
Področje Znanost in tehnologija
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-2567, 2002-01-4808, 2012-01-3864
Pravna podlaga - nazivi Zakon o društvih (ZDru-1)
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD)
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.