2878 ogledov

Evidenca imetnikov licenc po Zakonu o zasebnem varovanju

Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za podeljevanje in odvzem licenc zasebnega varovanja. Evidenca vsebuje naziv firme, sedež, matično številko, šifro dejavnosti, številko in vrsto izdane licence, kršitve zakona, datum izdaje in odvzema ter status posamezne licence. Evidenca obsega tudi oznako oziroma znak ali logotip imetnika licence, če ga ta uporablja namesto oznake. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

xls
Seznam imetnikov licenc

Dodatne povezave (2)

html
Evidence, vloge in obrazci

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 03. 02. 2017
Posodobljeno na OPSI 10. 03. 2021
Ključne besede licence zasebnega varovanja
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11), SOP 2011-01-0690
Pravna podlaga - nazivi Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.