215 ogledov

EVIDENCA NAČRTOV RAVNANJA Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

V evidenci so zbrani podatki o pravnih osebah – nosilcih skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, ki v okviru svojih skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo namesto proizvajalcev električne in elektronske opreme zagotavljajo zbiranje odpadne električne in elektronske opreme in njeno obdelavo. Poleg tega skrbijo tudi za obveščanje javnosti, uporabnikov električne in elektronske opreme in distributerjev le-te o ravnanju z električno in elektronsko opremo. Evidenca vsebuje tudi podatke o lokacijah zbiralnic in naprav za obdelavo električne in elektronske opreme. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2019

pdf
Načrti ravnanja z OEEO
14/11/2019

Dodatne povezave (1)

html
ARSO-Odpadki-Podatki

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 20. 02. 2018
Posodobljeno na OPSI 18. 02. 2020
Ključne besede naprava za obdelavo električne in elektronske opreme, odpadna električna in elektronska oprema, ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, skupni načrt, zbiralnica električne in elektronske opreme
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2004-01-1694, 2015-01-2350
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
Uredba o odpadni električni in elektronski opremi
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 20. 2. 2018
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.