1945 ogledov

EVIDENCA OBDELOVALCEV ODPADKOV, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za PREDELAVO ODPADKOV

V evidenco so vpisane osebe, ki kot dejavnost opravljajo predelavo odpadkov. Glavni rezultat postopka predelave odpadkov je, da se odpadki koristno uporabijo bodisi v obratu v katerem so bili predelani, bodisi v drugih gospodarskih dejavnostih. V evidenci so poleg osnovnih podatkov navedene tudi številke odpadkov in kode postopkov predelave, za katere imajo osebe veljavno okoljevarstveno dovoljenje. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Obdelovalci-predelovalci odpadkov”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
PDF
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata PDF, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 31/05/2023
Preverjanje kakovosti:
  • Opozorilo Ta povezava ne ustreza odprtim podatkom:
    • Lokalna kopija ne obstaja, uporabljena prejšnja ocena: Datoteke ni bilo mogoče prenesti. Vzrok: Download error. Opis napake: Server reported status error: 404 Not Found. Preverjeno na 02/09/2022. 323 poskusov od 14/10/2021. Ta naslov je bil nazadnje dostopen 31/08/2021.
  • Zadnji pregled: 31/05/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOPE/Okolje/Odpadki/Podatki/Predelovalci-odpadkov.pdf
Naslov URL https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Odpadki/Podatki/Predelovalci-odpadkov.pdf
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka